Halvtårsovervåkning for smoltanlegg

kr0.00

Vannkjemien til råvannet er viktig å ha kunnskap til for å kunne velge riktig vannbehandling.

Overvåkningen inkluderer analyse av prøver tatt hver 14. dag i et halvt år: 6 VK- råvannspakker og 6 reduserte pakker. Dere vil få en månedlig rapport og en sluttrapport med anbefalinger om tiltak på vannbehandling.

I pakken inngår parameter for bufferkapasitet, humuspåvirkning, partikkelinnhold og metaller. Merkede prøveflasker og instruksjon blir tilsendt til deres lokalitet.

 

Beskrivelse