Vennligst les disse vilkårene grundig før du bestiller produkter fra oss. Ved å bestille produkter fra oss aksepterer du å være bundet av disse vilkårene.

Pris

1.1 Alle priser er eksklusiv merverdiavgift for Norge (unntatt RAS-Heftet). Prisene er utelukkende oppgitt i norske kroner (NOK).

1.2 Den totale prisen på ordren inklusive merverdiavgift og lokal henting vil fremgå av skjermbildet for ordrebekreftelse. Den oppgitte prisen viser hvor mange norske kroner (NOK) du skal betale.

1.3 Den totale prisen er ikke inklusiv sending av ordren. Hvis dere ønsker å få ordren sendt til en eller flere lokaliteter vil portokostnader bli lagt til faktura i ettertid.

1.4 Prisen på produktene og leveringskostnadene vil være i samsvar med det som er oppgitt på vår nettside på det tidspunktet du plasserer ordren (med forbehold for feil på nettsiden).

1.5 Prisen på produktene og leveringskostnadene kan bli endret på ethvert tidspunkt. Endringer som finner sted etter at du har fått tilsendt kvittering for avsendelse vil ikke få betydning for ordren din.

1.6 Hvis produktets korrekte pris er høyere enn den som er oppgitt på vår nettside for Norge vil vi vanligvis, etter vår egen vurdering, enten kontakte deg og gi deg instruksjoner før vi sender produktet eller kansellere ordren din og informere deg om kanselleringen.

1.7 Vi er ikke forpliktet til å levere et produkt til deg til en ukorrekt (lavere) pris, selv etter at vi har sendt deg avsendelsesbekreftelse, dersom feilen i prisen er åpenbar og tydelig feilaktig og med letthet kunne blitt oppdaget av deg som en feil.

2. Bestilling og betaling

2.1 Vi vil forsøke å levere alle produktene du bestiller. Hvis et produkt mot formodning skulle være utsolgt når du bestiller, vil vi informere deg om dette og holde tilbake ordren din til det/de aktuelle produktet/produktene er tilgengelig(e). Vi vil ikke levere noen del av ordren din før alle produktene du har bestilt er på lager og tilgjengelige for levering til deg. Dette kan få innvirkning på den alminnelige tidsrammen for levering.

2.2 Selv om vi gjør vårt beste for å forsikre oss om at alle produkter som vises i vår produktoversikt på Internett er på lager, så garanterer vi ikke at de er tilgjengelige, og vår telefontjeneste og denne elektroniske publikasjonen utgjør ikke et salgstilbud til deg som blir bindende for oss ved din inngivelse av ordre.

2.3 Hvis du bestiller på Internett, vil vi automatisk sende deg en e-post som bekrefter mottak av dine ordredetaljer («E-postbekreftelse»). Denne e-postbekreftelsen vil bli sendt til den e-postadressen du oppga til oss da du plasserte din ordre, og utgjør ikke en garanti for tilgjengelighet eller en aksept av et tilbud.

2.4 For å forsikre oss om at ordren din blir behandlet raskt, trenger vi din fulle, korrekte adresse, inkludert postnummer, et telefonnummer for kontakt på dagtid og din korrekte e-postadresse (dersom du har en).

2.5 Din ordre vil bare bli behandlet dersom full betalingsinformasjon er oppgitt.

2.6 Din fakturaadresse vil bli innhentet når du gjennomfører ordren din. Dere vil få tilsendt faktura i etterkant av prøvene. Skriv i «Ordrenotater» ovenfor hvis vi skal merke faktura på en bestemt måte.

2.7 Vi er ikke ansvarlige for ordrer som holdes tilbake på grunn av at det er oppgitt ukorrekt eller ugyldig fakturainformasjon.

3. Hvordan en bindende avtale oppstår mellom deg og oss

3.1 Etter at du har plassert din ordre via vår nettside for Norge, vil du motta en E-postbekreftelse. Dette betyr ikke at ordren din er akseptert. Din ordre utgjør et tilbud til oss om å kjøpe produktet/produktene du har bestilt. Alle ordrer må aksepteres av oss.

3.2 Ordre vil bare bli akseptert av oss ved avsendelse av produktet/produktene du har bestilt. Vi vil bekrefte slik avsendelse overfor deg ved å sende deg en e-post som bekrefter at ordren har blitt sendt («Avsendelsesbekreftelse»).

3.3 Avtale anses inngått når vi sender avsendelsesbekreftelse, med mindre vi har informert om at vi ikke aksepterer ordren din eller du har avbestilt den.

4. Angrerett/ retningslinjer for retur

4.1 Vennligst ta kontakt med NIVA akvakultur før du returnerer produkter.

4.2 Forsendelseskostnadene ved retur dekkes av deg, med mindre selgeren har misligholdt avtalen.

4.3 Om du har bestilt produktene som forbruker har du rett til å angre kjøpet av produktene etter angrerettlovens bestemmelser og etter bestemmelsene, og innen 14 kalenderdager.  Tidsperiodene begynner å løpe fra dagen etter levering, forutsatt at varene du har bestilt ikke raskt forringes fysisk.

4.4 For å gjøre bruk av angreretten må du:

4.5 først kontakte NIVA Akvakultur – https://akvakulturniva.com/contact/

4.6 returnere produktene til oss innen de oppgitte fristene, til adressen som er oppgitt til deg da du kontaktet NIVA akvakultur. Vennligst legg ved en kopi av din leveringsnota i returpakken og behold din kopi eller bekreftelse på avsendelse.

4.7 returnere produktene til oss i tilnærmet samme stand og mengde som du mottok dem, og

4.8 ta vare på produktene så lenge du oppbevarer dem.

4.9 Hvis du utøver din angrerett i henhold til punkt 7.3 og 7.4:

4.10 vil du motta full refusjon av prisen du betalte for produktene, men du må selv dekke forsendelseskostnadene ved returen, med mindre det foreligger mislighold fra selgers side eller du har mottatt en erstatningsvare fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig, og

4.11 vi vil returnere pengene til deg ved å tilbakeføre dem til den betalingsmetoden du brukte til å betale produktene med innen 14 dager fra vi mottok varene i retur. Refusjonen vil skje i norske kroner (NOK).

4.12 Vi er ikke ansvarlig for fluktuasjoner i vekslingskursen mellom norske kroner (NOK) og andre valutaer, forutsatt at vi har refundert samme mengde i norske kroner (NOK) som vi belastet for produktene da du bestilte dem, så vil dette utgjøre full refusjon av prisen for produktet.

4.13 Vi kan ikke akseptere angrerett eller returer av produkter som ikke leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde som du mottok dem, med mindre produktet lider av en mangel.

4.14 Alle opplysninger oppgitt av deg til oss som ledd i ordreprosessen vil bli behandlet sikkert og i samsvar med personopplysningsloven av 2000.

5. Ansvar

5.1 Ingenting i disse vilkårene skal fraskrive eller begrense ansvaret for grov uaktsomhet eller forsett, brudd på forbrukerkjøpsloven § 15 2. ledd bokstav g, mangelfulle produkter som definert i forbrukerkjøpsloven eller noe annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses i henhold til norsk rett.

5.2 Vi ikke ansvarlige for tap som oppstår i næringsvirksomhet eller som følge av personskade.

5.3 Vi er ikke ansvarlige for tyveri eller ødeleggelse av dine produkter etter at produktene er levert til din oppgitte leveringsadresse.

%d bloggere liker dette: