Kontakt


 Forskningsleder Akvakultur

Trine Dale

Tlf. +47 481 56 969           Trine.dale@niva.no

Ekspertise: Oppdrett og miljø, algeproblematikk, B-undersøkelser

Ekspertise: Vannkvalitet, giftighet av metaller, vannbehandling, oppdrett i Chile


Forsker

Endre Steigum

Tlf. +47 483 49 969           end@niva.no

Ekspertise: Organisering av vannprøveuttak,  analyser og vurdering av vannkjemi


Forskningsassistent

Kamilla Furseth

Tlf. +47 480 74 206          kam@niva.no

Ekspertise: Organisering av vannprøveuttak,  analyser og vurdering av vannkjemi


Forskningsleder Økotoksikologi

Adam Lillicrap

Tlf. +47 982 15 407        Adam.lillicrap@niva.no

Ekspertise: Tester av akvakulturmedisiner, medlem av European Medicines Agency Environmental Risk Assessment Working Party for Committee of Veterinary Medicine Products, GLP manager


Forskningsleder Miljøgifter

Marianne Olsen

Tlf.+47 957 22 951          Marianne.Olsen@niva.no

Ekspertise: mikroplast

 

%d bloggere liker dette: