Kontakt


Forskningsleder Akvakultur 

Åse Åtland

Tlf. +47 901 47 510            Aase.aatland@niva.no

Ekspertise: Vannkvalitet, giftighet av metaller, vannbehandling, oppdrett i Chile


Seniorforsker Akvakultur

Trine Dale

Tlf. +47 481 56 969           Trine.dale@niva.no

Ekspertise: Oppdrett og miljø, algeproblematikk, B-undersøkelser


Overingeniør

Sondre Kvalsvik Stenberg

Tlf. +47 41 774 981          Sondre.stenberg@niva.no

Ekspertise: Organisering av vannprøveuttak og analyser


Forskningsleder Økotoksikologi

Adam Lillicrap

Tlf. +47 982 15 407        Adam.lillicrap@niva.no

Ekspertise: Tester av akvakulturmedisiner, medlem av European Medicines Agency Environmental Risk Assessment Working Party for Committee of Veterinary Medicine Products, GLP manager


Forskningsleder Miljøgifter

Marianne Olsen

Tlf.+47 957 22 951          Marianne.Olsen@niva.no

Ekspertise: mikroplast

 

%d bloggere liker dette: