Algeprøve sjøvann eller ferskvann

Mikroalger kan skade fisk ved å skille ut toksiner (gift) som kan påvirke ulike fiskeorgan. Noen alger har også kroppsstrukturer (for eks. pigger) som kan skade gjellene. I tillegg kan man ved algeoppblomstring få svært lavt oksygeninnhold i vannet i den mørke perioden av døgnet. Vannet blir analysert for algeforekomster og på grunnlag av dette blir det gitt en vurdering om algene kan skape problemer for fisk i oppdrett.

Prøveflasker og utstyr til fiksering blir tilsendt deres lokalitet.

Pris vil variere etter hvor mye alger som er i prøvene. Er det for eks. lite alger i vannprøven vil prisen være lavere enn når det er høyere tetthet av alger.

Ved interesse, send oss gjerne en E-post: Trine.dale@niva.no