Passiv prøvetaker – Metall

Beskrivelse

En passiv prøvetaker, også populært kalt DGT eller falsk gjelle, er et verktøy som kan brukes til å få oversikt over metaller i vannet over tid. Den henges ut i vannstrømmen på ønsket lokasjon i anlegget, og resulatet vil kunne sammenlignes med resultatet av en gjelleprøve, fordelen er at du slipper å ta ut fisk til gjelleprøver når det er behov for det.

Veiledende pris for en passiv prøvetaker er 1300,- eks. mva. Analysekostnad kommer i tillegg.

Ved spørsmål ta kontak med Kamilla Furseth (489 74 206, kam@niva.no) eller Helga Øen Åsnes (410 88 764, hel@niva.no)