Vannkvalitet og smoltproduksjon

kr300.00

Kategori:

Beskrivelse

Vannkvalitet og smoltkvalitet henger sammen, og en rekke lidelser hos matfisk kan tilbakeføres til dårlig vannmiljø i settefiskfasen.
Sikring av et godt vannmiljø gjennom hele produksjonssyklusen er derfor et viktig ledd i forebyggende helsearbeid.
Boka formidler kunnskap som er kommet gjennom forskning og praktisk erfaring innenfor lakseoppdrett, vannkvalitet og vannbehandling de siste årene.
Tema som beskrives i boka er:
– dårlig vannkvalitet som har ført til produksjonslidelser og tap av fisk
– vannkjemi
– fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt
– vannkvalitet i norske settefiskanlegg . problem- og tiltaksvurderinger
– vannbehandling
– transport av levendefisk

Skrevet av Vilhelm Bjerknes, Åse Åtland, Sigurd Stefansson, Brit Lisa Skjelkvåle, Trond Rosten, Bjørn Olav Rosseland og Helge Liltvedt.

Pris er inkludert merverdiavgift i Norge.

For sprøsmål kontakt kamilla.furseth@niva.no

Du liker kanskje også…