Årsovervåkning for smoltanlegg

En god råvannskilde er en av de viktigste forutsetningene for god fiskevelferd i anlegget ditt. Kunnskap om hvordan denne vannkvaliteten varierer over tid er viktig bl.a. for å velge riktig vannbehandlingsstrategi.

NIVAs program for «Årsovervåkning» inneholder analyse av råvann (ferskvann) hver 14. dag i en periode ett år. Ved halvparten av disse prøvetakingsdatoene analyseres det en full råvannspakke (såkalt VK-pakke), mens den andre halvparten av prøvene analyseres med et forenklet parameterutvalg.

Råvannspakken omfatter de viktigste parameterne for fiskevelferd.

I pakken inngår analyser for bufferkapasitet, humuspåvirkning, partikkelinnhold og metallkonsentrasjoner i vannet. I tillegg er det inkludert en månedlig rapport og en sluttrapport med eventuelle anbefalinger om vannbehandlingstiltak. Merkede prøveflasker og instruksjon blir tilsendt til deres lokalitet.

Vi har også mulighet til å tilpasse overvåkningen mer spesifikt for deres lokalitet.

  • Dette kan for eks. innebære en kortere overvåkning som for eks. «Halvtårsovervåkning» eller «3-månedersovervåkning», eller at overvåkningen innebærer andre typer analyser enn standardanalysene vi har satt opp.

Pris etter avtale. Ved interesse, send oss gjerne en E-post: Endre.Steigum@niva.no

 

 

 

 

Kategori: