Karvannspakke

Vannkjemien i fiskekaret vil være avhengig av fôringsintensitet, størrelse på fisk, mengden fisk osv. Vannkjemien i fiskekaret er avgjørende for god fiskevelferd.

I karvannspakken (standard) er det inkludert analyse av bufferkapasitet, salinitet, humuspåvirkning, partikkelinnhold, silikatmengde (bare mulig å analysere for ferskvannsprøver) og de ulike nitrogenforbindelsene.

  • Ekstra analyser er: CO2 og nitritt.

Merkede prøveflasker og instruksjon blir tilsendt til deres lokalitet. Du vil også få en enkel vurdering av analysene på e-post.

Pris etter avtale. Ved interesse, send oss gjerne en E-post: Sondre.stenberg@niva.no eller Aase.aatland@niva.no

Beskrivelse