VK-råvannspakke (enkeltprøve) for smoltanlegg

VK-råvannspakken gir en analyse av viktige parametere for fiskevelferd. Vannkjemien til råvannet er viktig å ha kunnskap til for å kunne velge riktig vannbehandling.

I pakken inngår parameter for bufferkapasitet, humuspåvirkning, partikkelinnhold, silikatmengde og metallene aluminium, jern kobber og mangan.

Du får tilsendt merket prøveflasker, prøvetakingsinstruksjon og en enkel vurdering av analysene på e-post.

Pris etter avtale. Ved interesse, send oss gjerne en E-post: Sondre.stenberg@niva.no eller Aase.aatland@niva.no