RAS-pakke

Kvaliteten på inntaksvannet til RAS vil ha betydning for eventuell behandling av vannet før det tilføres systemet, og for valg av vannbehandling i systemet.

Parameter som inngår i RAS-pakken (standard) er analyse av bufferkapasitet, salinitet, humuspåvirkning, partikkelinnhold, silikatmengde (bare for ferskvannsprøver) og de ulike nitrogenforbindelsene (ammonium, ammoniakk, total-nitrogen og nitrat).

  • Ekstra analyser er: CO2 og nitritt.

Merkede prøveflasker og instruksjon blir tilsendt til deres lokalitet og du vil også få en enkel vurdering av analysene på e-post.

Pris etter avtale. Ved interesse, send oss gjerne en E-post: Endre.Steigum@niva.no eller  Paula.rojas@niva.no

Kategori:

Du liker kanskje også…