Lukkede sjøanlegg/skjørt

Analysepakke tilpasset aktuelle vannkvalitets problemstillinger i semilukkede anlegg, merder med skjørt og landbaserte marine anlegg.

Inntak av dypvann til semilukkede sjøanlegg kan ofte gi en mer stabil og bedre vannkvalitet. I slike anlegg eller i merder med skjørt kan tilstrømning av nytt vann være redusert og utskiftningstiden av vannet vil være lengre enn i åpne merder. Dette kan resultere i akkumulering av avfallsstoff fra fisken (CO2 og ammoniakk), partikler og ulike sykdomsframkallende agens som f.eks. skadelige mikroalger og bakterier.  Denne pakken er satt sammen for å oppdage/avklare slike problemstillinger.

Pakken inneholder analyse av vannkvalitet og alger i inntaksvannet og i kar/merd.

Pris etter avtale. Ved interesse, send oss gjerne en E-post: Endre.Steigum@niva.no eller Sara.calabrese@niva.no 

Kategori:

Du liker kanskje også…